کلیه محصولات مرتبط با لوازم آزمایشگاهی شامل: انواع میکروسکوپ ، استریو میکروسکوپ (لوپ) ، لام خام ، لام جانوری و گیاهی ، انواع دماسنج ، انواع رطوبت سنج ، ترازو و سایر لوازم مرتبط در این بخش درج میشوند.

۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
۰ تومان
ناموجود
۰ تومان
ناموجود
۰ تومان
ناموجود
۰ تومان