تراز کروی حلقه دار مخصوص ژالون ۴.۶۰ و ۵.۱۰ متری با قطر ۳۶ میلیمتر

۰ تومان

از این تراز میتوان برای ژالن های بلند قد مانند ژالون های 4.60 متری و یا 5.10 متری که نسبت به ژالن های 2.15 متری دارای قطری ضخیم تر هستند ، استفاده نمود. و قطر داخلی آن 36 میلیمتر میباشد.

ناموجود