الکل سنج دقیق فرانسوی مدل AllA رنج کاری ۰ تا ۱۰۰ درصد

۰ تومان

این الکل سنج دقیق آزمایشگاهی برای اندازه گیری درصد میزان الکل موجود در مایعات بر اساس واحد درصد کاربرد دارد از این دستگاه بعنوان الکل سنج دقیق صنعتی  و خانگی نیز میتوان استفاده نمود.

ناموجود